Uchwały Rady Gminy Godziesze Wielkie

  Treść uchwał Rady Gminy Godziesze Wielkie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:
Organy władzy publicznej -> Rada Gminy ->
Baza prawa lokalnego

   

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Godziesze Wielkie regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Godziesze Wielkie:
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 • Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

 • Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

 • Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

 • Uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 • Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr V/37/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015

 • Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 • Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

 • Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

 • Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 • Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 • Uchwała nr XLII/241/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 10 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Uchwała nr XLII/240/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 • Uchwała nr  XLI/231/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 • Uchwała nr  XLI/230/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/136/2012 rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Uchwała nr  XXXIV/187/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 • Uchwała nr  XXXI/172/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie  zmiany uchwały nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • Uchwała nr  XXXI/171/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 • Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 • Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 • Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • Uchwała nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Uchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie