2017

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok