Komunikaty i ogłoszenia

17.09.2014r. - Informacja dotycząca zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA 

             Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 października 2014 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: październik, listopad grudzień 2014 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani dokumentów określających wysokość opłaty). Opłatę należy więc uiszczać bez dodatkowego wezwania, za trzy kolejne miesiące, w następujących terminach: do 10 lutego, do 10 kwietnia, do 10 lipca i do 10 października danego roku.

 

                                                    Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                            /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości