Komunikaty i ogłoszenia

11.12.2014r.- Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Informacja

dotycząca odbioru odpadów  komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych działających na terenie Gminy Godziesze Wielkie

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że planowane włączenie posesji niezamieszkałych do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2015r. obejmie tylko placówki oświatowe i administracji publicznej (o konkretnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani na początku 2015r.)

               W związku z powyższym pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych (zakładów, sklepów, biur, kwiaciarni, restauracji, ośrodków rekreacyjnych, placówek medycznych itp.) zobowiązani są posiadać umowę odbioru odpadów komunalnych z tych obiektów (upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy dokonają kontroli spełnienia tego wymogu przez przedsiębiorców).           

               Z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikać będzie, że w przypadku prowadzenia działalności w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (nie jest wymagana dodatkowa umowa na odbiór odpadów komunalnych).

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie  

/-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości