Komunikaty i ogłoszenia

19.02.2015r.- Informacja dotycząca upływu terminu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lutym 2015 roku

INFORMACJA 

             Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2015 roku upłynął termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2015 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani dokumentów określających wysokość opłaty). Opłatę należy więc uiszczać bez dodatkowego wezwania, za trzy kolejne miesiące, w następujących terminach: do 10 lutego, do 10 kwietnia, do 10 lipca i do 10 października danego roku.

 

                                                    Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                            /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości