Komunikaty i ogłoszenia

30.03.2015r. - Informacja dotycząca zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

INFORMACJA

 

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 kwietnia 2015 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2015 roku.

               Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar,  w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

               Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

               UWAGA! Od kwietnia 2015 roku nastąpi zmiana inkasentów  w miejscowościach, w których dokonano wyboru nowego sołtysa, za wyjątkiem sołectwa Wolica, gdzie inkasentem pozostaje Pani Anna Karolak.  

Z-za Wójta Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Alicja Jędrasiewicz

Lista wiadomości