Komunikaty i ogłoszenia

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

Lista wiadomości