Komunikaty i ogłoszenia

26.06.2015r. - Informacja w sprawie terminu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2015 roku

 

INFORMACJA

                Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2015 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2015 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

                                                                                     Józef Podłużny
                                                                                      Wójt Gminy

Lista wiadomości