Komunikaty i ogłoszenia

15 marca 2016 roku - Kurenda - Od 01.04.2016 roku wprowadzone zostają ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50% stawki opłaty

 

KURENDA

            Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że od dnia 01.04.2016 roku wprowadzone zostają ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50% stawki opłaty (3,5 zł/miesiąc od każdego członka rodziny wielodzietnej).

Ulga skierowana jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Ulga przysługuje rodzinom zbierającym odpady w sposób selektywny.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości obowiązywała będzie od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

Informacje w sprawie ulgi w opłacie za odpady komunalne można uzyskać w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 7 lub pod numerem 62 76 11 089 w.20.

Lista wiadomości