Komunikaty i ogłoszenia

31 marca 2016 roku - Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 kwietnia 2016 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: kwiecień, maj, czerwi

    

INFORMACJA

             Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 kwietnia 2016 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2016 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

                                                                    Alicja Jędrasiewicz
                                                                 Zastępca Wójta Gminy

Lista wiadomości