Komunikaty i ogłoszenia

27.06.2016 rok - Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2016 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2

 

INFORMACJA

         Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2016 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2016 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

  

                                                          Z up. Wójta Gminy
                                                            Teresa Walęcka
                                                           Sekretarz Gminy

Lista wiadomości