Komunikaty i ogłoszenia

Kurenda dotycząca spalania folii rolniczej

KURENDA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie przypomina, że zabrania się spalania folii rolniczej z gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych itp. Odpad ten z uwagi na to, że pochodzi z działalności powinien być zagospodarowany przez rolnika, który zobowiązany jest przekazać go podmiotowi zajmującemu się odbiorem tego typu odpadu.

Na terenie Gminy Godziesze Wielkie wielu rolników korzysta z usług poniższej firmy zajmującej się zbiórką odpadów foliowych:

eko SO-MASZ

ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask

tel.  605-684-846

 

Zbierane są: folie po sianokiszonce (LLDPE), folie po kiszonce (LDPE), worki po nawozach (LDPE), folie po uprawach polowych (LDPE), folie tunelowe (LDPE), folie opakowaniową (LDPE i LLDPE), worki po zbożach i nasionach (PP), worki bigbag (PP).

Odbiór odpadów potwierdzany jest pokwitowaniem (w przypadku podmiotów gospodarczych jest to karta przekazania odpadu). Koszt uzależniony jest od ilości przekazanej foli (do 5m3 50,00 zł).

Odbiorcami zebranych odpadów są firmy recyklingowe. Pozyskany w ten sposób surowiec powtórnie wraca do produkcji w postaci regranulatu.

Lista wiadomości