Komunikaty i ogłoszenia

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 czerwca 2019 roku dot. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń ZKG

Uchwała nr II/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.

Lista wiadomości