02.10.2018r. - 10 października 2018 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: październik, listopad i grudzień 2018 roku

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 października 2018 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: październik, listopad i grudzień 2018 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości a stawki opłaty nie uległy zmianie.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.