31.01.2019r. - 10 lutego 201 9roku roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty, marzec 2019 roku

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2019r.

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. W 2019 r. stawki opłaty nie uległy zmianie - nie otrzymacie Państwo nowego zawiadomienia.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u dotychczasowego inkasenta - sołtysa (powołanie nowego inkasenta z uwagi na zmianę sołtysa nastąpi od kwietnia 2019 r.)

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

UWAGA! W I kwartale 2019 r. nie będzie możliwości wpłaty u inkasenta w miejscowości Wolica, Saczyn, Borek i Wola Droszewska.