BDO - Objaśnienia Ministra Klimatu

Informujemy, że Minister Klimatu na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/interpretacja-przepisow opublikował objaśnienia prawne dotyczące wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych BDO.

Więcej informacji uzyskać można na stronie głównej Ministerstwa Klimatu:

https://www.gov.pl/web/klimat

oraz w zakładkach: