Informacja - 10 lutego 2020 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2020 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020r.

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta