Informacja - 10 października 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 października 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019r.

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta