Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zamknięcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie w dniu 03 kwietnia 2021 roku (Wielka Sobota)

Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zamknięcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie w dniu 03 kwietnia 2021 roku (Wielka Sobota)