Kurenda - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

KURENDA

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z planowanym pozyskaniem środków na powyższe przedsięwzięcie Wójt Gminy Godziesze Wielkie zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów (w kilogramach) typu: folia rolnicza, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Zgłoszenia proszę dostarczyć do Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich,  pok. nr 10.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy Godziesze Wielkie  www.godzieszewielkie.pl lub w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie pokój nr 10.

Sprawa bardzo pilna! Informacje zbieramy do 7 listopada 2019 roku.

 

Deklaracja dotycząca ilości i rodzaju posiadanych odpadów rolniczych