Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Druki obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku
 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

    plik.doc

   

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

   plik .doc

   

UWAGA! Zgodnie z uchwałą nr V/40/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne postanowiono o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, nie włączone go gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, zobowiązane są do posiadania indywidualnej umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.


************************************************************************************************
Zmiana druku dla posesji zamieszkałych od 1 maja 2019 roku
 
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
 
 
 
 
Druki obowiązujące od 1 lutego 2018 roku  
 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

    plik.doc

    plik.odt

 

 

    

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

   plik .doc

   plik .odt

 

UWAGA! Zgodnie z uchwałą nr V/40/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne postanowiono o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie, od 1 lipca 2015r. 

Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, nie włączone go gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, zobowiązane są do posiadania indywidualnej umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 
 
**********************************************************     
 
  Druki obowiązujące od 1 kwietnia 2016 roku
 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

    plik.doc

    plik.odt

 

 

 

    

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

   plik .doc

   plik .odt

 

UWAGA! Zgodnie z uchwałą nr V/40/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne postanowiono o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie, od 1 lipca 2015r. 

Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, nie włączone go gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, zobowiązane są do posiadania indywidualnej umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 

******************************************************************************

 

 Druk obowiązujący do końca marca 2016 roku

    

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

   plik .doc

   plik .odt