Wniosek o świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów zielonych biodegradalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zgodnie z uchwałą nr XLI/238/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku od 1 stycznia 2018 roku w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady zielone ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w ilości 2 worki po 120 litrów każdy miesięcznie. 

W przypadku posiadania większej ilości odpadów ulegających biodegradacji należy złożyć wniosek o świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów zielonych biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w terminie 7 dni przed terminem odbioru. Cena jednego worka odpadów zielonych biodegradowalnych- 15,00 zł brutto.

Wniosek o świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów zielonych biodegradalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów