2012

 

  Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok