Opłata / taryfy

  

 ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH od dnia 11.06.2018 r. do 10 czerwca 2021 r.

 

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków