Opłata / taryfy

OGŁOSZENIE WS. TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE NA LATA 2021-2024

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf  PO.RZT.70.412.2021 z dn. 20.08.2021

Załącznik do decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf  PO.RZT.70.412.2021 z dn. 20.08.2021

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH od dnia 11.06.2018 r. do 10 czerwca 2021 r.

 

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków