Informacje

Stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

                                                                                       

                                

Informujemy, że Gmina Godziesze Wielkie podpisała umowę partnerską z Województwem Wielkopolskim na realizację projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Zasady i warunki przyznawania stypendium zostały określone w uchwale nr XXV/136/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad, warunków i trybu udzielania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Dokumenty dotyczące stypendiów można otrzymać w sekretariacie Zespołu szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich ul. Kordeckiego 10.

Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojżałości 

 

Lista wiadomości