Informacje

Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

                                  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 oraz ze środków budżetu państwa"

Gmina Godziesze Wielkie była jednym z Partnerów dużego projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Województwo Wielkopolskie pod tytułem: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego".

Projekt skierowany był do uczniów zamieszkujących na obszarach wiejskich naszego województwa, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Głównym celem Projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu młodzieży z powodów środowiskowo-materialnych.

W ramach Projektu Gmina Godziesze Wielkie otrzymała kwotę 7.500 złotych, która rozdzielona została na stypendia po 2.500 złotych dla trzech uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Godzieszach Wielkich wywodzących się z rodzin o najniższych dochodach.

Stypendia zostały wypłacone w dniu 27 maja 2009 roku i zostaną wykorzystane przez stypendystów na cele edukacyjne.

Projekt stanowił istotną pomoc dla grupy uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego.

Lista wiadomości