Informacje

Projekt systemowy "KROK W PRZÓD" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                          

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT SYSTEMOWY

„KROK W PRZÓD"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich od dnia 01.06. 2009 roku przystąpił do realizacji pierwszej edycji projektu systemowego pn.: „KROK W PRZÓD". Projekt jest adresowany do 8 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie z zakresu integracji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

Aktywna integracja, na którą składają się :

1. instrumenty aktywizacji edukacyjnej -organizacja i sfinansowanie szkoleń i kursów dla 8 uczestników projektu realizowanych przy współpracy z doświadczonymi firmami szkoleniowymi. Szkolenia będą zawierały zarówno część teoretyczną jak i część praktyczną. Dzięki szkoleniom uczestnicy projektu uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności praktyczne, które ułatwią im poruszanie się po rynku pracy, a także przełamią barierę mentalną. Uzyskane certyfikaty i zaświadczenia będą dużym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących kursów:

- Kucharz/pomoc kuchenna,

- Florystyka,

- Prawo jazdy kat. B,

- Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu,

- Obsługi komputera,

- Obsługi kasy fiskalnej,

2. instrumenty aktywizacji społecznej oraz zawodowej - organizacja i przeprowadzenie przez doradcę zawodowego oraz psychologa Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, na które złożą się: komunikacja interpersonalna, trening asertywności i umiejętności społeczne, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów  kwalifikacyjnych oraz badanie predyspozycji zawodowych, które posłużą do obiektywnej oceny cech osobowych i zawodowych odbiorców projektu. W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu, a ich celem będzie wyposażenie uczestników w umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

3. instrumenty aktywizacji zdrowotnej - skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych, specjalistycznych lub sanitarno - epidemiologicznych w związku z możliwością podjęcia pracy dla wszystkich UP. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach.

Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny ośrodka w projekt.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

Lista wiadomości