Informacje

Obwieszczenie - aktualizacja Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin członków Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2009 - 2012

Godziesze Wielkie, dnia 18 grudnia 2009 roku

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż opracowano Wspólny Plan Gospodarki Odpadami  dla gmin członków  Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina - aktualizacja na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2020.

Z planem można zapoznać się i złożyć swoje uwagi i wnioski w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokuj nr 7 do dnia 04.01.2010r.

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                               /-/ Józef Podłużny

Załącznik:

Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020

                                                                   

Lista wiadomości