Informacje

Zakończenie realizacji I cyklu projektu "Krok w przód"

 

                                             

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI I CYKLU PROJEKTU

KROK W PRZÓD"

 

 

31 grudnia 2009r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich odbyło się podsumowanie I edycji projektu pn. „KROK W PRZÓD"

Jest to pierwszy projekt systemowy zrealizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania podsumowano realizację w/w projektu w 2009 r. Wszystkim Uczestnikom projektu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich - Pani Małgorzata Kubiak wręczyła certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończone przez nich kursy i warsztaty.

 

 

W projekcie wzięło udział 8 osób. Działania związane z realizacją projektu umożliwiły Uczestnikom projektu rozwój osobisty na wielu płaszczyznach życia osobistego. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, Uczestnicy skorzystali z wielu działań aktywizacyjnych:

- kursów zawodowych:

  • kurs kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu:

          zakończony dn. 10.11.2009r. - ukończyła 1osoba

  • kurs florystyki:

          zakończony dn.28.10.2009r. - ukończyły 2 osoby

  • kurs prawa jazdy kat. B:

          zakończony dn.31.10.2009r. - ukończyły 4 osoby

  • kurs kucharz/pomoc kuchenna:

          zakończony dn.23.12.2009r. - ukończyła 1 osoba

 

- kursów dokształcających z zakresu obsługi komputera i Internetu:

  • zakończony dn.28.08.2009r. - ukończyło 5 osób

          oraz obsługi kasy fiskalnej:

  • zakończony dn.01.09.2009r. - ukończyło 8 osób

 

- badań sanitarno-epidemiologicznych oraz badań lekarskich z zakresu medycyny pracy stwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia pracy

 

- Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy :

  • WAPP z doradcą zawodowym - (zajęcia grupowe)

          zakończony dn.08.12.2009r. - ukończyło 8 osób

  • WAPP z psychologiem - (zajęcia grupowe)

           zakończony dn.13.11.2009r. - ukończyło 8 osób

  • WAPP z doradcą zawodowym i psychologiem - (zajęcia indywidualne)

          zakończony dn. 15.12.2009r. - ukończyło 8 osób

          umożliwiających m.in. zapoznanie się z lokalnym rynkiem pracy oraz metodami poszukiwania pracy.

 

Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w Warsztatach kosmetyczno-fryzjerskich połączonych z instruktażem doskonalenia umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny i zwiększenie pozytywnego myślenia o sobie.

Uczestnicy korzystali także ze wsparcia finansowego na okoliczność podejmowanych działań aktywizacyjnych.

Główny cel projektu, którym było przygotowanie beneficjentów ostatecznych do wejścia/powrotu na rynek pracy poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia został osiągnięty.

 

Lista wiadomości