Informacje

Rekrutacja do projektu systemowego "Krok w przód"

                                               

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

KROK W PRZÓD" 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich w 2010 roku przystępuje do realizacji drugiej edycji projektu systemowego pn.:

KROK W PRZÓD" 

                             Projekt jest adresowany do 8 osób bezrobotnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie z zakresu integracji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

1. instrumenty aktywizacji edukacyjnej - organizacja i sfinansowanie szkoleń i kursów dla 8 uczestników projektu realizowanych przy współpracy z doświadczonymi firmami szkoleniowymi. Szkolenia będą zawierały zarówno część teoretyczną jak i część praktyczną. Dzięki szkoleniom uczestnicy projektu uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności praktyczne, które ułatwią im poruszanie się po rynku pracy, a także przełamią barierę mentalną. Uzyskane certyfikaty i zaświadczenia będą dużym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących kursów:

- Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu,

- Kucharz/pomoc kuchenna,

- Prawo jazdy kat. B,

- Prawo jazdy kat. C,

- Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- Pracownik administracyjno-biurowy

- Obsługi komputera,

- Obsługi kasy fiskalnej,

Lub inne, zgodne z oczekiwaniami indywidualnych uczestników projektu.

2. instrumenty aktywizacji społecznej oraz zawodowej - organizacja i przeprowadzenie przez doradcę zawodowego oraz psychologa Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, na które złożą się; komunikacja interpersonalna, trening asertywności i umiejętności społeczne, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych oraz badanie predyspozycji zawodowych, które posłużą do obiektywnej oceny cech osobowych i zawodowych odbiorców projektu. W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu, a ich celem będzie wyposażenie uczestników w umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny ośrodka w projekt.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do udziału w projekcie trwać będzie do 15 maja 2009r.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie m.in. kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w/w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul.11 Listopada 10, 62-872 Godziesze, tel. (062)76 11 478. 

 

 

Lista wiadomości