Informacje

Zapisy do Publicznego Przedszkola w Godzieszach Wielkich

                  

                Dobry start dziecka w szkole zapewni przedszkole!

(Z przeprowadzonych badań edukacyjnych wynika,  że najlepszy moment na wyrównanie szans edukacyjnych ma  dziecko w wieku przedszkolnym.)

Dyrekcja Publicznego Przedszkola w Godzieszach Wielkich ogłasza zapisy do następujących grup:

- z pobytem w godzinach 7:30 - 15:00 i dwoma posiłkami

  • dzieci 3 - 4 letnie
  • dzieci 5 - letnie
  • dzieci 6 - letnie

- bezpłatny pobyt w godzinach 8:00 - 13:00

  • dzieci 5 - letnie
  • dzieci 6 - letnie.

Zapewniamy troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bezpłatną opiekę logopedyczną.

Stwarzamy możliwość udziału dzieci w dodatkowych zajęciach z rytmiki oraz języka angielskiego.

Zapisy trwają do 15 kwietnia 2010 r. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola do pobrania ze strony internetowej Gminy oraz w Przedszkolu i w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich w godzinach 7:30 - 15:00.

Uwaga!

Zapisujemy również dzieci rozpoczynające naukę w tzw. „zerówce szkolnej".

                                                                                      Serdecznie zapraszam

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Lista wiadomości