Informacje

Akademia Orange dla bibliotek

                 Akademia Orange dla bibliotek        

                  

                 Od 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek" prowadzonego przez Fundację Orange.

                 W ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" Fundacja pokryje koszty z tytułu opłat abonamentowych, sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece w Godzieszach Wielkich oraz zakupu materiałów i prowadzenia projektów o charakterze edukacyjnym w latach 2010-2012.

Zobacz więcej o programie: www.fundacja.orange.pl

Lista wiadomości