Informacje

Realizacja projektu systemowego "Krok w przód" - edycja druga

 

                               

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

PROJEKT SYSTEMOWY

KROK W PRZÓD"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich przystąpił do realizacji drugiej edycji projektu systemowego pn.: „KROK W PRZÓD". Projekt jest adresowany do 8 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie z zakresu integracji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących kursów:

- kurs obsługi komputera i Internetu,

- kurs obsługi kasy fiskalnej,

- kurs prawa jazdy kat. B,

- kurs prawa jazdy kat. C,

- kurs kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- kurs gastronomiczny,

- kurs kosmetyczny,

- kurs pracownika administracyjno-biurowego

lub innych, zgodnych z oczekiwaniami indywidualnych uczestników projektu.


Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

Lista wiadomości