Informacje

Realizacja projektu systemowego "Krok w przód"

 

W ramach projektu systemowego pn. „Krok w przód” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich zrealizował następujące kursy:

 

  • Kurs obsługi komputera i Internetu:

zakończony dn. 23.08.2010r. – ukończyły 4 osoby

  • Kurs obsługi kasy fiskalnej:

zakończony dn. 19.11.2010r. – ukończyło 5 osób

  • Kurs kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

zakończony dn. 16.11.2010r. – ukończyły 3 osoby

  • Kurs prawa jazdy kat. B:

zajęcia teoretyczne zakończone dn. 20.09.2010r.

zajęcia praktyczne zostaną zakończone do dn. 31.12.2010r. – 6 osób

  • Kurs prawa jazdy kat. C:

zajęcia teoretyczne zakończone dn. 27.09.2010r.

zajęcia praktyczne zostaną zakończone do dn. 31.12.2010r. – 2 osoby

 

Oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy:

  • WAPP z doradcą zawodowym – (zajęcia grupowe)

zakończony dn. 26.08.2010r. – ukończyło 8 osób

  • WAPP z psychologiem – (zajęcia grupowe)

zakończony dn. 02.09.2010r. – ukończyło 8 osób

  • WAPP z doradcą zawodowym – (zajęcia indywidualne)

zakończony dn. 29.11.2010r. – ukończyło 8 osób

  • WAPP z psychologiem – (zajęcia indywidualne)

zakończony dn. 30.11.2010r. – ukończyło 8 osób

 

 

 

Lista wiadomości