Informacje

Świąteczne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich

 

20 grudnia, wieczorem, w "starej Gminie" w Godzieszach Wielkich odbyło się świąteczne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy.

Uczestniczyły w nim Panie reprezentujące Koła działające w Żydowie, Saczynie, Godzieszach Wielkich, Godzieszkach, Krzemionce, Godzieszach Małych.

Spotkanie związane było z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz przygotowaniami do utworzenia stowarzyszenia skupiającego kobiety wiejskie.

Przedwigilijny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom spotkania.

Było strojenie choinki tradycyjnymi, wykonanymi w domu ozdobami z papieru i słomy, były kolędy i długie rozmowy o tym, jak kiedyś wyglądała Wigilia.

Panie wspominały smak niegdysiejszych potraw, przypominały sobie tradycje kulinarne.

Spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości