Informacje

Nabór wniosków w ramach PROW

 

BIURO STOWARZYSZENIA „LGD7- KRAINA NOCY I DNI" INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013, DZIAŁANIE 4.1/413- WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU, TJ NA:

ODNOWA I ROZWÓJ WSI; RÓZNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ; TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

 NABÓR TRWA OD 3 DO 28 STYCZNIA 2011 ROKU.  

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ LGD7: www.krainanocyidni.pl, w zakładce: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w siedzibie biura LGD7: ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek; tel.62 7637068.

Lista wiadomości