Informacje

Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych

                      

    Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych       

 

        Narodowe Siły Rezerwowe to rodzaj ochotniczej służby wojskowej tworzony na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych na czas pokoju oraz czas wojny. Tworzą ją żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe.

        Ochotnicy do Narodowych Sił Rezerwowych z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu głównie uzupełnią jednostki stacjonujące na terenie Wielkopolski. w tych jednostkach również będą odbywać się ćwiczenia wojskowe w terminach ustalonych przez dowódców jednostek wojskowych (do 30 dni ćwieczeń w ciągu roku).

        Zadaniem NSR, tak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Żołnierze NSR będą głównie brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych i ratowaniu życia ludzkiego, oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Więcej informacji na stronie WKU Kalisz www.kalisz.wku.wp.mil.pl

 

 

Lista wiadomości