WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Karta usług                                                                                     
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Oświadczenie