ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU/NIEFIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW

 

Karta usług                                                                                                                    
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego / leśnego / nieruchomości/ oraz o hektarach przeliczeniowych