ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH

 

Karta usług                                                                                                                                          
Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny