ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

Karta usług                                                                                                                                        
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  
   ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
   ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
   ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Informacja o gruntach
   ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach
   ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach
   ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach
Informacja o lasach
   ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach
   ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach
   ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach