ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

 

Karta usług                                                                                                                                             
Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załacznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości