ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH

 

Karta usług                                                                                                                                            
Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załacznik do deklaracji na podatek rolny
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny