REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW, W TYM ORGANIZACYJNYCH, SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

Wniosek o udzielenie dotacji  
 Sprawozdanie z wykonania zadania