JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Karta usług                                                                                                                                            
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych