OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Karta usług                                                                                                                                    
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych