DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Karta usług                                                                                                                                   
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Gminy Godziesze Wielkie wyborcy ze względu na: miejsce stałego zamieszkiwania / czasowego przebywania