GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Karta usług                                                                                                                                  
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa