Ochotnicza Straż Pożarna

Ochtonicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne  w Gminie Godziesze Wielkie

Lp.

Miejscowość

Prezes OSP

1.

   OSP Godziesze Wielkie

Sośnicki Sławomir 

2.

   OSP Biała

Stępień Jerzy

3.

   OSP Borek

Sudolski Edmund

4.

   OSP Józefów

Cofalski Robert

5.

   OSP Kolonia-Kakawa

Jarych Tobiasz

6.

   OSP Krzemionka

Gilicki Bolesław

7.

   OSP Saczyn

Urbaniak Michał 

8.

   OSP Stara Kakawa

Gilicki Józef

9.

   OSP Stobno

Różalski Wojciech

10.

   OSP Wola Droszewska

Knop Henryk

11.

   OSP Zadowice

Kaźmierczak Bogusław

12.

   OSP Zajączki Bankowe

Marciniak Stanisław

13.

   OSP Żydów

Olek Arkadiusz

     

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP - Józef Podłużny  tel. (62) 7611053

     

************************************************* 

Ochotnicze Straże Pożarne  w Gminie Godziesze Wielkie

Lp.

Miejscowość

Prezes OSP

Telefon

1.

OSP Godziesze Wielkie

Juszczak Józef

(062) 7611040

2.

OSP Biała

Stępień Jerzy

(062) 7611429

3.

OSP Borek

Sudolski Edmund

(062) 7613336

4.

OSP Józefów

Kościelak Józef

(062) 7611152

5.

OSP Kolonia-Kakawa

Krajewski Henryk

(062) 7610206

6.

OSP Krzemionka

Gilicki Bolesław

(062) 7611248

7.

OSP Saczyn

Urbaniak Michał

(062) 7611418

8.

OSP Stara Kakawa

Pęczek Wiesław

(062) 7610444

9.

OSP Stobno

Różalski Wojciech

(062) 7613225

10.

OSP Wola Droszewska

Knop Henryk

(062) 7610579

11.

OSP Zadowice

Witmajer Remigiusz

(062) 7610378

12.

OSP Zajączki Bankowe

Marciniak Stanisław

(062) 7613265

13.

OSP Żydów

Szuławy Marek - wiceprezes 

-

 

14 maja 2011 roku w Godzieszach Wielkich odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP został wybrany Józef Podłużny  tel. (62) 7611053

 

*******************************************************************

 Ochotnicze Straże Pożarne  w Gminie Godziesze Wielkie

Lp.

Miejscowość

Prezes OSP

Telefon

1.

OSP Godziesze Wielkie

Krążyński Józef

(062) 7611099

2.

OSP Biała

Raszewski Stanisław

(062) 7611459

3.

OSP Borek

Sudolski Edmund

(062) 7613336

4.

OSP Józefów

Miklas Sławomir

(062) 7611700

5.

OSP Kolonia-Kakawa

Krajewski Henryk

(062) 7611206

6.

OSP Krzemionka

Gilicki Bolesław

(062) 7611248

7.

OSP Saczyn

Przepiórka Marian

(062) 7611414

8.

OSP Stara Kakawa

Pęczek Wiesław

(062) 7610444

9.

OSP Stobno

Różalski Wojciech

(062) 7613225

10.

OSP Wola Droszewska

Harendarz Henryk

(062) 7610311

11.

OSP Zadowice

Witmajer Remigiusz

(062) 7610378

12.

OSP Zajączki Bankowe

Marciniak Stanisław

(062) 7613265

13.

OSP Żydów

Kobyłka Stanisław

(062) 7613680

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Godzieszach Wielkich - Zbigniew Spychała tel. (062)7610507