Szkoły

Szkoły

   

Zespół Szkół nr 1 im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich

Dyrektor mgr Bożena Czajka

ul. Kordeckiego 8

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7611083

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich

Dyrektor mgr Dorota Maślak

ul. Kordeckiego 10

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7611949

   Zespół Szkół rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2017 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół w Woli Droszewskiej 

Dyrektor mgr Wiesław Kopyciński

Wola Droszewska 45

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7610515

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie 

Dyrektor mgr Magdalena Jenek

Stara Kakawa 57

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7610200

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stobnie

Dyrektor mgr Waldemar Kupaj

Stobno Siódme 26

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7611155

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Żydowie

Dyrektor mgr Grażyna Kokocińska 

Żydów, ul. Szkolna 72

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7613688