Szkoły

Szkoły

   

Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich

Dyrektor mgr Bożena Czajka

ul. Kordeckiego 8

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7611083

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół w Woli Droszewskiej 

p.o. Dyrektora mgr Iwona Kasik

Wola Droszewska 45

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7610515

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Kakawie 

Dyrektor mgr Magdalena Jenek

Stara Kakawa 57

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7610200

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny  w Stobnie Siódmym

Dyrektor mgr Waldemar Kupaj

Stobno Siódme 26

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7611155

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Żydowie

Dyrektor mgr Grażyna Kokocińska 

Żydów, ul. Szkolna 72

62-872 Godziesze Małe

tel. (62) 7613688

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok